www.shakedown.be - rallysport in belgië

Alltec Seys

TVB

Diger

ARD Service

HomeNieuwsHomeHomeHomeHomeHomeHome
www.shakedown.be - rallysport in belgië

'Safety on the road, Speed on the track' start vanaf TAC Rally
31.03.2011 - 12:01, persbericht

Tijdens de TAC Rally wordt het startsein gegeven van de actie “Safety on the Road, Speed on the track”, een unieke veiligheidscampagne die wordt opgezet door het rallyteam van Mathias Viaene en Pieter Vyncke. Het doel van deze actie is om jongeren aan te zetten tot een veilig(er) rijgedrag op de openbare weg.

Niettegenstaande de vele inspanningen van promotoren en organisatoren, krijgt de rallysport nog steeds te kampen met een negatieve perceptie wanneer het gaat over veiligheid, meer bepaald verkeersveiligheid. Een vaak terugkerende kritiek is dat het sportieve rijgedrag van de piloten een stimulans is voor de toeschouwers om op dezelfde manier op de openbare weg te rijden. Enerzijds wanneer ze zich van proef naar proef verplaatsen, anderzijds in hun dagdagelijks rijgedrag. Dit valt uiteraard onder geen beding goed te praten.

Met deze vaststelling in het achterhoofd werd het project “Safety on the Road, Speed on the track” gelanceerd. De boodschap die de initiatiefnemers willen brengen laat aan duidelijkheid niks te wensen over: snel rijden kan en mag enkel alleen op plaatsen die daarvoor zijn bestemd en uitgerust, zoals rallyparcours, kartingcentra, circuits, enz… Op de openbare weg houdt iedereen zich aan de verkeersregels!

Mathias Viaene: “We willen de toeschouwers sensibiliseren om ons rijgedrag niet na te bootsen op de verbindingsritten of op de openbare weg in het algemeen. We willen iedereen duidelijk maken dat wij onze sport beoefenen op afgesloten wegen waarvoor de organisatoren heel wat inspanningen ondernemen om het voor iedereen (piloten, toeschouwers, omwonenden) heel veilig te houden. Deze wegen kunnen op het ogenblik van onze acties niet beschouwd worden als een openbare weg. Dit geldt eveneens voor collega autopiloten die hun sport beoefenen op het Circuit van Zolder of Francorchamps of op één van de vele kartcircuits. Daarom willen we iedereen, en in het bijzonder de jongere toeschouwers, wijzen op het feit dat het not-done is om ons rijgedrag te projecteren in hun eigen voertuig op de openbare weg.”

Het idee kwam tot stand na een gesprek van Chris Vanhee, met de rallyrijders Mathias Viaene en Pieter Vyncke. Vanhee is zaakvoerder van ProMove en SafeDriving, twee centra waar rijvaardigheidsopleidingen worden aangeboden met als doel het aanleren van een defensieve en anticiperende rijstijl. “Voor ons is deze actie een opportuniteit om een vaak met de vinger gewezen doelgroep te kunnen bereiken. Het is voor jonge automobilisten verleidelijk om het rijgedrag van geoefende rallyrijders na te bootsen op de openbare weg. Vaak zijn net zij zich nog niet bewust van de gevaren in het verkeer en zeker niet van de gevolgen die dit rijgedrag kan hebben voor zichzelf of voor de andere weggebruikers. Via deze actie willen we hen sensibiliseren en vooral hen motiveren om veilig te rijden. Vandaar dat we dan ook met plezier gedurende dit jaar enkele tientallen mensen een rijvaardigheidsopleiding willen schenken wanneer ze de actie van Mathias en Pieter onderschrijven."

Het charter kun je reeds lezen en ondertekenen op www.safetyontheroad.be. Na de TAC Rally worden onder de ingeschreven 10 gratis slipcursussen verloot.

Mathias Viaene en Pieter Vyncke gaan in Tielt van start met de Heli-BMW M3 van Charles Schmid, die in de kleuren van deze campagne zal staan.

Nieuwsarchief 2011 - 2015

Nieuwsarchief 2002 - 2010

laatste nieuws